KBT-MOTTAGNINGEN
Leg. Psykolog Thomas Andersson

Här hittar du information om KBT-MOTTAGNINGEN GRÖNDAL. Du söker dig fram genom flikarna som du hittar genom att klicka på rubriken "Om mottagningen". Här hittar du en presentation av mig. Du står om de olika formerna av individuella terapier, parterapi samt gruppterapi. Slutligen står det om vad mottagningen erbjuder i form av handledning samt föreläsningar.

Jag har god vana att ta emot person som är homo- bi- eller transsexuella och har erfarenhet av att arbeta med frågeställningar som rör queera familjebildningar. HBTQ kompetens handlar om att förstå heteronormen och handlar inte enbart om sexualitet utan även om genus (alltså könstillhörighet och förhållande till den binära könsnormen). Jag erbjuder föreläsningar kring dessa frågor. Framförallt ett bemötande som bygger på kunskap och inte på förutfattade meningar.