KBT-MOTTAGNINGEN
Leg. Psykolog Thomas Andersson


GRUPPTERAPI

Jag arbetar med sömn- samt mindfulnessbehandlingar i grupp. Gruppterapierna består delvis av en del som är föreläsande, delvis av hemuppgifter och uppföljning av terapimål. Det går att kombinera gruppterapi med individuell terapi vid behov.