KBT-MOTTAGNINGEN
Leg. Psykolog Thomas Andersson


HANDLEDNING SAMT FÖRELÄSNINGAR
OMRÅDEN JAG VANLIGEN FÖRELÄSER OM:  Vad är ångest, depression, hur fungerar sömnen, Stresshantering hemma och på jobbet, stressystemets anatomi, hur hantera brukare med olika typer av neuropsykiatriska funktionsvariationer. Hbtqi-kunskap och normkritisk tänkande. Föreläsningar kombineras ofta med ärendehandledning så att din arbetsgrupp får konkreta fall utifrån er verksamhet att arbeta med men också lära er av.

Jag har god vana av handledning för er som arbetar med personer med psykisk ohälsa, antingen om det gäller socialtjänst eller med personer som ska in på arbetsmarknaden. Jag erbjuder en strukturerad modell där fokus hamnar på klientärenden. Arbetet inom den specialiserade psykiatrin har gett mig erfarenhet och kunskap om bemötande och långsiktigt funktionella angreppssätt kopplade till ärendena. Handledningsgruppen gör det stora arbetet, men guidas genom mig som psykolog.

FÖR DIG INOM SJUKVÅRD OCH ÄLDREOMSORG: Jag har arbetat inom äldreomsorg och inom sjukvården och vet vikten av rutiner. Vad händer vid en kris? Hur hanterar vi den som grupp och som individer? Vilka nya rutiner behöver vi, är de tydliga för alla i gruppen och hur gör vi när det är många vikarier och en ständig rörelse av folk som börjar jobba och slutar i arbetsgruppen. Dessa frågor är vanliga och viktiga. Att gemensamt kartlägga dessa områden och de stressfaktorer som finns i arbetsgruppen kan bidra till en bättre kommunikation inom arbetsgruppen, liksom från chef till medarbetare. Det finns olika typer av upplägg utifrån vad du som chef anser viktigt att fokusera på.

Jag  har föreläst på olika sammanhang som Psykiatrins dag och på handledarutbildningen för psykologer. Föreläsningar går att bygga in i handledning på beställarens uppdrag.