KBT-MOTTAGNINGEN
Leg. Psykolog Thomas Andersson


HANDLEDNING SAMT FÖRELÄSNINGAR
Jag har god vana av handledning för er som arbetar med personer med psykisk ohälsa, antingen om det gäller socialtjänst eller med personer som ska in på arbetsmarknaden. Jag erbjuder en strukturerad modell där fokus hamnar på klientärenden. Arbetet inom den specialiserade psykiatrin har gett mig erfarenhet och kunskap om bemötande och långsiktigt funktionella angreppssätt kopplade till ärendena. Handledningsgruppen gör det stora arbetet, men guidas genom mig som psykolog.

Jag  har föreläst på olika sammanhang som Psykiatrins dag och på handledarutbildningen för psykologer. Föreläsningar går att bygga in i handledning på beställarens uppdrag.