KBT-MOTTAGNINGEN
Leg. Psykolog Thomas Andersson

Här nedan ser du de terapiformer som jag erbjuder och beskrivningar av hur dessa fungerar.