KBT-MOTTAGNINGEN
Leg. Psykolog Thomas Andersson


INDIVIDUELL TERAPI

Relationell terapi, anknytningsmönster och PDT

Jag arbetar  med relationell terapi. Den relationella terapin bygger på kunskap kring anknytningsteori och förståelse av hur tidiga relationer påverkar vårt vuxna beteende. I terapin arbetar vi utifrån tekniker som du som klient får öva upp för att kunna använda i specifika situationer. Jag erbjuder även längre terapier med PDT inriktning med fokus på händelser i tidig barndom, kopplat till relationellt beteende i nuet. Vi undersöker tillsammans ditt relationsmönster och försvar som kan hindra dig i vardagen. Terapin handlar både om insikt och att tydligt arbeta med nya beteenden.