KBT-MOTTAGNINGEN
Leg. Psykolog Thomas Andersson


PARTERAPI

Befinner er relation sig i en livskris, vill du lära dig nya kommunikationsverktyg för att göra dig förstådd och kunna lyssna. Vill du tillsammans med mål för ökad livskvalitet tillsammans och var för sig. Kanske har du påverkats av att ni båda jobbar hemma, att det blivit allt för mycket oförutsedda förändringar, kostnadsmässiga som sociala, som har spillt över relationen? Är du kanske enbart intressad av kommunikation i olika grupper (Släkt, nära arbetsrelationer, nära vänskapsrelationer, andra typer av relationer som bygger på ömsesidigt engagemang).


Metoden som används är IBCT (Integrative behavioral couple therapy). Det är en vetenskaplig metod som bygger på två var för sig viktiga verktyg, beteendeförändring och acceptans. 

IBCT är en terapi form som bygger psykologiska interventioner som behandlare på ett metodiskt sätt använt för att arbeta med par. Den är vetenskapligt beprövad och har ca 40 år utvecklats till två huvuddelar. Den första delen handlar om acceptans av specifikt beteende hos partnern. Den andra delen handlar om vad parterna åtar sig att förändra. Båda parter i relationer åtar sig alltså att arbeta med en acceptans av den andra samt ett specifikt förändrat beteende hos sig själv. Paret arbetar tillsammans med förstärkande beteende. Vanligt förekommande problem. Gnistan har tagit slut i relationen. Mycket bråk. Brist på kommunikation. Yttre omständigheter som påverkar relationen. Små barn, eller barn som flyttat ut.
 
Terapins upplägg.
Tillsammans med terapeuten arbetar paret fram terapimål i konceptualiseringsfasen som tar 4 gånger.
Terapimålen avgör behandlingsupplägget. Det är ni som par som tillsammans med mig som psykolog hur länge terapin ska fortsätta och med vilken intervall.