KBT-MOTTAGNINGEN
Leg. Psykolog Thomas Andersson


PARTERAPI

IBCT är en terapi form som bygger psykologiska interventioner som behandlare på ett metodiskt sätt använt för att arbeta med par. Den är vetenskapligt beprövad och har ca 40 år utvecklats till två huvuddelar. Den första delen handlar om acceptans av specifikt beteende hos partnern. Den andra delen handlar om vad parterna åtar sig att förändra. Båda parter i relationer åtar sig alltså att arbeta med en acceptans av den andra samt ett specifikt förändrat beteende hos sig själv. Paret arbetar tillsammans med förstärkande beteende. Vanligt förekommande problem. Gnistan har tagit slut i relationen. Mycket bråk. Brist på kommunikation. Yttre omständigheter som påverkar relationen. Små barn, eller barn som flyttat ut.
 
Terapins upplägg.
Tillsammans med terapeuten arbetar paret fram terapimål i konceptualiseringsfasen som tar 4 gånger.
Terapimålen avgör behandlingsupplägget. Det är ni som par som tillsammans med mig som psykolog hur länge terapin ska fortsätta och med vilken intervall.