KBT-MOTTAGNINGEN
Leg. Psykolog Thomas Andersson

PRESENTATION AV MIG SOM PSYKOLOG
Jag heter Thomas Andersson och är legitimerad psykolog och har lång  erfarenhet av att bedriva KBT-terapi inom olika områden som sömnsvårigheter, stress, utmattning,  relationsförvirring, depression och ångestsyndrom. Jag har arbetat med individuella terapier, handledning och även inom specialist psykiatrin. 
I mitt yrkesliv har jag också haft den stora möjligheten att få utbilda samt föreläsa i olika sammanhang som Psykiatrins dag och på psykologernas handledarutbildning. Jag har fortbildat mig under arbetets gång och använder de metoder som är vetenskapligt beprövade. Jag ser utbildning och handledning som en stor tillgång för det gör att den psykologiska kunskapen blir tillgänglig för många.

Under mitt yrkesliv har jag  arbetat inom psykologins många skiftande områden. Ett av de roligaste och viktigaste projekten har varit att leda gruppbehandlingar för personer med sömn- och stressproblematik. Detta gjordes genom ACT-interventioner. ACT står för Acceptments and commitment therapy och handlar om att kunna hantera den oundvikliga smärta som är del av livet och samtidigt kunna röra sig nära sina värderingar. Att kunna hantera sin smärta och samtidigt följa sina värderingar är en process som klienterna  lär sig tillsammans med mig som psykolog. Resultatet är att den enskilde får färdigheter att leva ett liv som är mer kreativt och rikt. Vi fokuserar på de inre beteenden som tankar, känslor och kroppsliga relationer och deras relation till de yttre agerandet. Metoden syftar till att du ska hitta ett nytt sätt agera i riktning mot dina värderingar. ACT står just för att agera på engelska.

Jag har jobbat med psykosexuell hälsa och relationssvårigheter med homo-, bi,-trans-, och queera personer (Hbtq-personer).  Detta begrepp innefattar olika slags sexualiteter men även genusuttryck, dessa behöver inte vara sammankopplade. Jag är van att hantera frågeställningar som kan förekomma vid queera familjekonstellationer. Andra problemområden som du klient kan påverkas av är internaliserad homofobi. Detta kan beskrivas som en nedvärdering av den egna sexualiteten. Du kan även söka dig hit för att få strategier att hantera relationsproblem. I många fall så kommer du som klient för att du inte vill ha ett heteronormativt bemötande. Det vill säga ett bemötande som bygger på du ska passa in i en norm där det är två kön och du blir kär i det andra könet, eller för att du ser ut på ett visst sätt ska tillskrivas vissa könade egenskaper som du alls identifierar dig med. Det kan handla om att du vill känna dig trygg med bemötandet. Du kanske har varit med om att behandlaren missar vissa frågeställningar eller ensidigt fokuserar på din sexualitet eller ditt genusuttryck och inte på det problem du faktiskt söker för. Jag arbetar för att motverka sådana föreställningar, och för att din frågeställning ska vara i fokus i terapin. Skriv gärna och fråga mig om du undrar över något kring detta.

UTBILDNINGAR
Psykologprogrammet på Umeå universitet 2007-2012
- Steg 1 KBT (Kognitiv beteendeterapi)
- Steg 1 PDT (Psykodynamisk terapi)
Kandidatutbildning på HBT-hälsan (dåvarande Psykhälsan) (2010)

- Färdjupning KBT (MI och internetbaserad terapi)

Neuropsykiatrisk utredningskurs (2012-2013, 

LAVA (grundkurs i sexuell hälsa som drivs av Stockholms län, 2013)
Compassionbaserad terapi (2016) 

 ICBT (2016) vilket står för Intigrated Behaviour-Couple Therapy.